Vitajte na našom webe

Pôsobnosť spoločnosti EkoWatt s.r.o. siaha do roku 2004, kedy bola založená odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami z vedy, výskumu a riadenia projektov a organizácií.

Strategickými prioritami dlhodobého zámeru organizácie je výskum, vývoj, transfer a šírenie progresívnych technológií v oblasti odolných riadiacich a senzorických systémov pre rôzne odvetvia priemyslu a energetiky a ekologických materiálov. Vyvíjané riadiace a senzorické systémy sú určené pre extrémne teplotné, tlakové alebo chemické podmienky.

Po vstupe Slovenska do Európskej Únie spoločnosť získala nové príležitosti v dostupnosti projektov zo štrukturálnych a ďalších fondov EÚ. Sme vysoko aktívni v rámci Európskych technologických platforiem orientovaných na Siedmy rámcový program, náš predstaviteľ je členom výkonného riadiaceho orgánu platformy EPoSS orientovanej na „smart“ inteligentné systémy.

Globalizácia ekonomiky dáva šancu uspieť iba vysoko špecializovaným výrobcom s kontinuálnou inovačnou politikou. Inovatívne spoločnosti potrebujú k trhovému úspechu systém generujúci nové poznatky, v prípade EkoWattu z oblasti vybraných materiálov a špeciálnych technológií, k čomu je nevyhnutné systematicky rozvíjať výskumný tím, jeho infraštruktúru, zapojenie do medzinárodných sietí a predovšetkým realizovať výskumné projekty.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.