Projekty ASFEU

Odolný senzorický systém do priemyselných prostredí s vysokými tlakmi, teplotami a vysokým stupnom elektromagnetického rušenia

Dňa 16.11.2010 sa úspešne začala realizácia projektu "Odolný senzorický systém do priemyselných prostredí s vysokými tlakmi, teplotami a vysokým stupnom elektromagnetického rušenia" v spolupráci so Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied, vďaka podpore od Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a vďaka podpore od Európskej únie od Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je vytvoriť senzorický systém pre extrémne prostredia odolný do vysokých teplôt až 400ºC, do vysokých tlakov až 1000 bar a v prostrediach vysokých stupňov elektromagnetického rušenia. Dĺžka projektu je naplánovaná na 36 mesiacov, čo je optimálny čas na dosiahnutie zvoleného cieľa.

Projekt pozostáva zo štyroch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít, pričom na všetky aktivity bol vyčlenený NFP vo výške 475 855,47 €.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Projekty APVV

Odolný riadiaci systém pre prácu vo vysokotlakových a vysokoteplotných podmienkach

Spoločnosť EkoWatt s.r.o je realizátorom projektu financovaného z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu (APVV) s názvom „Odolný riadiaci systém pre prácu vo vysokotlakových a vysokoteplotných podmienkach“ s označením OVMSP-P-0161-09.

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.