Projekty APVV

Odolný riadiaci systém pre prácu vo vysokotlakových a vysokoteplotných podmienkach

Spoločnosť EkoWatt s.r.o je realizátorom projektu financovaného z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu (APVV) s názvom „Odolný riadiaci systém pre prácu vo vysokotlakových a vysokoteplotných podmienkach“ s označením OVMSP-P-0161-09.

 

Vzhľadom na plán aplikovaného výskumu a predpokladané výstupy projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s prideleným identifikačným číslom VMSP-P-0161-09 za rok 2011, je potrebné vykonať skúšky „Odolného riadiaceho systému pre prácu vo vysokotlakových a vysokoteplotných podmienkach“. Skúšky budú vykonané vo vysokotlakom skúšobnom zariadení, ktorej návrh, konštrukcia a výroba bola uskutočnené v rámci výstupov projektu za rok 2010 a 2011. Keďže súčasťou riadiaceho systému je aj ochranná vysokotlaková schránka, ktorej úlohou je zamedziť pôsobeniu vysokého tlaku na samotnú riadiacu elektroniku v nej umiestnenú, je potrebné podrobiť ju skúškam v skúšobnom zariadení. Táto vysokotlaková ochranná schránka však svojim účelom použitia nespadá pod tlakové zariadenia definované zák. č. 124/2006 Z. z. a preto ani nepodlieha úradným skúškam v zmysle §9 ods.1 písm. a) a §13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a §9 a §12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Z vyššie uvedených dôvodov bol firmou EkoWatt, s.r.o. vypracovaný metodický pokyn vykonania skúšok, ktorý definuje technické podmienky, spôsob a postup vykonávania skúšok riadiaceho systému v skúšobnom zariadení. Ten je možne si stiahnuť tu.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.